anacronisme efímer

Satisfacció i emoció per l’experiència artística.