Marta Ricart

DESENLLÀÇ

.

desen-

.

Una proposta de Marta Ricart en col·laboració amb l’Equip de Gestions Creatives de la UdL i el Centre d’Art La Panera.

Sala d’exposicions Espai Transfronterer Universitat de Lleida. Fins al 20 de maig de 2016.

Inauguració: dimarts 10 de maig a les 18 hores. Espai expositiu espai Transfronterer de la Universitat de Lleida

Després de 8 setmanes viscudes de treball intens, 3 al Centre d’art la Panera i 5 a l’Espai expositiu de l’edifici Transfronterer de UdL, la peça inicial Llocs proposada per l’artista s’ha transformat en la peça titulada desENLLÀç. Una peça que emergeix del procés conjunt de treball en dos espais diferenciats. El Centre d’Art la Panera, que ha possibilitat respirar com un espai de difusió per a la creació ens permet despertar i generar unes primeres vivències de procés i creació; i l’Espai d’Exposicions Transfronterer de la Universitat de Lleida, on s’ha materialitzat el procés, individual i alhora col·lectiu, des de diferents àmbits creatius, com les arts visuals o la narració escrita.

Més informació a:

http://www.fce.udl.cat/portada/desenllac.pdf

https://vimeo.com/165754820

http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/18770/universitat/lleida/inaugura/desenllac/peca/creada/comu/espai/creacio/artistica

http://www.martaricart.cat