tesis doctorals

Montse Torné Novell (2015). Videojocs i subjectivitat femenina: Construcció de la desafecció

TESI DOCTORAL. Departament de Psicologia Social, UAB

Aquest treball de recerca s’interessa per com es construeix la DESAFECCIÓ que senten les nenes pels videojocs a partir de les interaccions i les microrelacions afectives i de poder, que s’estableixen en l’àmbit familiar entre mare i filla. En el context d’una societat tecnològica, el rerefons de la desafecció pels videojocs es troba en la performativitat i la performació de gènere. En l’estudi, l’interès se centra en el que diuen les mares, però també en el que fan quan juguen mares i filles. El títol d’aquesta tesi fa referència al fenomen desafectiu pel joc digital com a part del procés de la subjectivitat femenina.

Tesi:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/330928/mtn1de1.pdf?sequence=1