article sobre espaiperformatiu

Les plataformes virtuals com a eina d’aprenentatge crític en l’educació superior

Carme Molet Chicot, Dànae Quiroz Llobet (2016)

impactes de la innovació

Aquest text reflexiona al voltant de les possibilitats d’una plataforma virtual de cara a introduir canvis substantius en l’educació. A partir de l’experiència del projecte espaiperformatiu, es desenvolupa tot un ventall d’aspectes d’innovació metodològica referits al pensament crític, la cultura visual i la interacció de diferents agents educatius i socials.

Carme Molet Chicot, Dànae Quiroz Llobet (2016). Les plataformes virtuals com a eina d’aprenentatge crític en l’educació superior. CIDUI Núm. 3 ISSN: 2385-6203

http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/953