Projectes d’educació d’Arts Visuals

 

 

Vídeo del projecte Vida SOStenible 

En aquesta assignatura portem a terme un projecte artístic, posant l’èmfasi en l’elaboració de creacions visuals en petits grups, la construcció de significats i en l’aplicació de tecnologies.

A partir de la participació en els projectes de l’espaiperformatiu s’incideix en el coneixement i usos del llenguatge audiovisual; i en les tecnologies i tècniques digitals i la seva potencialitat artística. Així mateix es contempla la seva repercussió tant en les pràctiques artístiques contemporànies, com en l’àmbit educatiu. A través de la Cultura Visual, s’analitza la importància de les visualitats i del context mediàtic i digital en la construcció de les identitats d’infants i joves.