interrogants

doraDora Garcia, 2009. ¿Dónde van los personajes cuando acaba una novela? Centro Gallego de Arte Contemporánea. Santiago de Compostela Font: http://www.geifco.org/actionart/actionart03/secciones/1marca/artistas/EspacioALaLetra/dora_garcia/DoraGalicia.htm

 

 

Neskalua (pseudònim)

Les persones pensen i dissenyen les polítiques o són les polítiques les que pensen i dissenyen a les persones?

El temps passa més ràpid ara que abans o és solament una percepció? Aquesta percepció és compartida?

Existeix realment la felicitat o és només una promesa comercial?

Realment em puc arribar a conèixer mai del tot?

 Quan arribem al somni aquest es convertirà en realitat i anhelarem un altre somni per fugir d’aquesta?

Per què la inèrcia acaba pesant més que la raó i el desig?

 

performa!

Leave a Comment