espaiperformatiu

espaiperformatiu    qui som

Judit-Torrelles, 2015

Judit Torrelles, 2015

Sabem que la imatge i la paraula tenen caràcter performatiu, que no solament expressen i comuniquen quelcom, sinó que, a més a més, tenen la capacitat de produir realitat. D’acord amb Alejandra Walzer, “la imatge representa objectes però alhora es fa ella mateixa objecte, actuació i enunciat i, a través seu, es creen universos. Més enllà de la còpia, és objecte ella mateixa, o fins i tot esdeveniment” (2011: 67). Així doncs, imatges i paraules no solament expliquen la realitat, sinó que la creen. En aquest sentit podem dir que tot allò de què el llenguatge parla es constitueix com a tal. Segons Judith Butler, la performativitat es refereix al poder del discurs per a produir efectes a través de la reiteració, i és així com ella explica el gènere, com a resultat del llenguatge performatiu.

Tot això ens va fer pensar en les performances com a actes instructius i educatius, i en les performances activistes que aspiren a l’eficàcia política. Ens vam adonar que, per canviar els espais educatius, no n’hi havia prou de desitjar-ho o d’imaginar-ho; calia intervenir en imatges i paraules, calia crear un espai performatiu adreçat a la transformació constant i a la participació de tothom, calia desafiar el que és simbòlic. Ho hem fet amb la intenció que allò formatiu de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, a través dels nostres jocs discursius (i contradiscursius), esdevingui espaiperformatiu!