pedagogies inclusives

inclusives    controvertides    neoliberals

inclusivesSi entenem l’ensenyament com a procés socialitzador i no només com a eina de transmissió de continguts curriculars, pensarem que la pedagogia és molt més que una didàctica, que depèn tant de la manera de pensar-la com de la manera d’aplicar-la. A més, haurem de parlar de pedagogies en plural, ja que són molts els models pedagògics que tenim al nostre abast i, encara més, les maneres d’aplicar-los. Ara bé, quantes nenes i quants nens no es poden identificar en cap dels models que l’educació els ofereix? Quants o quantes no voldrien conèixer altres realitats, a banda de les que l’educació selecciona? Són molts els infants que malden per ser compresos i estimats de moltes altres maneres, i tants i tants altres que no saben ni tan sols que existeix aquesta possibilitat. Zulma Caballero parla d’infants musulmans en una escola del Raval de Barcelona:

Es pot inferir que la qüestió identitària produeix en aquests nens una forta commoció: qui són, quins són els seus orígens, què és allò propi que poden conservar com a vàlid, el que l’escola i la societat accepta, i què és el que han d’abandonar perquè la cultura local ho rebutja o menysprea perquè és negatiu o “impropi”. Per a molts d’ells significa el repudi d’allò que la seva família considera com a primordial. (Caballero, 2001: 143)

Miguel Brieva_3

Miguel Brieva. FONT: http://www.clismon.net/

Llegir +

pedagogies