visualitats: imatges

mirades    imatges   pantalles    poder    política    plaers

imatges

Judit Torrelles, 2015. Mirades transformadores

Judit Torrelles, 2015. Mirades transformadores

Podríem dir que una imatge és una visió que ha estat creada o reproduïda. És una aparença. Separada del lloc i de l’instant que va sorgir, ha estat preservada per uns moments o per uns segles. Durant molts anys hi va haver dues idees al voltant de les imatges: que les imatges són còpies fidels de la realitat i que tenen uns significats a descobrir. Encara avui hi ha qui creu que les imatges parlen per si soles. Altrament, seguint John Berger (1974/2000), podem considerar que tota imatge encarna una manera de veure-hi, fins i tot una fotografia, ja que les fotografies no són —com hom suposa— un registre mecànic de la realitat. Cada vegada que mirem una fotografia som conscients que algú va escollir aquella vista entre una infinitat d’altres de possibles. És, per tant, una manera de veure-hi que es reflecteix en l’elecció del tema, en l’enfocament, en l’enquadrament, en la llum…, i en tot un ventall d’aspectes que es despleguen segons les mirades. Tal com va escriure John Berger, “encara que tota imatge encarna una manera de veure-hi, la nostra percepció o apreciació d’una imatge depèn també de la nostra pròpia manera de veure-hi” (1974/2000: 15–16).

Llegir +